Předčasné splacení hypotéky

Předčasné splacení hypotéky je v poslední době velmi diskutovaným tématem. Hypoteční směrnice, která upravuje a sjednocuje podmínky pro poskytování úvěrů v Evropské unii, vstoupila v platnost na začátku roku 2014. Všechny členské státy mají povinnost implementovat toto nařízení během dvou let. Ministerstvo financí se proto chystá během roku 2016 schválit zákon, který sníží nebo úplně zruší poplatky za předčasné splacení hypotéky. Tato úprava se však bude týkat jen nově uzavřených hypoték. Jaká je ale situace nyní? Víte, co vás čeká, pokud chcete váš hypoteční úvěr splatit dříve?

Doba fixace je důležitá

Důležitým ukazatelem, který ovlivní možnost mimořádných splátek nebo předčasného splacení celého úvěru, je doba fixace. Během zvoleného fixačního období máte jistotu stále stejných splátek a stabilního úroku, ale pokud byste chtěli úvěr splatit před koncem fixace, zaplatíte bance nemalé poplatky. Výši sankcí má každý hypoteční ústav nastaven jinak, proto je důležité se na tyto podmínky zaměřit již při podpisu smlouvy.

První možností je tedy zvolit krátkou dobu fixace. Fixační období může být obvykle nastaveno již od jednoho roku. Po skončení fixace můžete úvěr zcela doplatit nebo refinancovat u jiné společnosti.

Variabilní hypotéka

Další možností je čerpání tzv. variabilní hypotéky, kde není fixační období stanoveno vůbec. Úrok, a tím pádem i měsíční splátka, se mění během roku. Variabilní hypotéka může být pro klienty v tomto případě atraktivním produktem, ale přesto není vhodná úplně pro každého. Vyžaduje pravidelné sledování vývoje na světových trzích. Navíc při čerpání tohoto typu úvěru musíte mít dostatek vlastních finančních prostředků, aby vás případné navýšení měsíčních splátek nedostalo do problémů.

Nabídka hypotečních produktů je v současné době velmi široká, banky se snaží přizpůsobit současnému trhu i aktuálním požadavkům zákazníků a proto nabízí ve svém portfoliu i různá alternativní a flexibilní řešení. Určitě je ale potřeba důkladně prostudovat podmínky smlouvy a zvážit nabídky od více úvěrových společností.