Uniqa - Logika

Smrt

V případě smrti pojištěné osoby vyplatí pojišťovna sjednanou pojistnou částku. Pokud jsou na smlouvě uvedeny tzv. obmyšlené osoby, plnění jde přímo jim. V opačném případě jde částka do dědictví.

Invalidita a TNÚ

Invalidita

V případě invalidity 2., 3. stupně vyplatí pojišťovna sjednanu pojistnou částku. U invalidity 2. stupně – 50% pojistné částky, u invalidity 3. stupně – 100% pojistné částky.

  • Invalidita 2. stupně: pokles pracovní schopnosti o 50 % až o 69 %.
  • Invalidita 3. stupně: pokles pracovní schopnosti o 70 % a více.

Trvalé následky úrazu

V případě, že zůstanou po úrazu trvalé následky, vyplatí pojišťovna částku odpovídající rozsahu tělesného poškození z pojistné částky dle následující tabulky.

Tělesné poškození Plnění z PČ Tělesné poškození Plnění z PČ Tělesné poškození Plnění z PČ Tělesné poškození Plnění z PČ Tělesné poškození Plnění z PČ
1%1%21%21%41%82%61%183%81%324%
2%2%22%22%42%84%62%186%82%328%
3%3%23%23%43%86%63%189%83%332%
4%4%24%24%44%88%64%192%84%336%
5%5%25%25%45%90%65%195%85%340%
6%6%26%52%46%92%66%198%86%344%
7%7%27%54%47%94%67%201%87%348%
8%8%28%56%48%96%68%204%88%352%
9%9%29%58%49%98%69%207%89%356%
10%10%30%60%50%100%70%210%90%360%
11%11%31%62%51%153%71%213%91%364%
12%12%32%64%52%156%72%216%92%368%
13%13%33%66%53%159%73%219%93%372%
14%14%34%68%54%162%74%222%94%376%
15%15%35%70%55%165%75%225%95%380%
16%16%36%72%56%168%76%304%96%576%
17%17%37%74%57%171%77%308%97%582%
18%18%38%76%58%174%78%312%98%588%
19%19%39%78%59%177%79%316%99%594%
20%20%40%80%60%180%80%320%100%600%

Závažné nemoci

Při diagnóze konkrétní nemoci – viz níže, vyplácí pojišťovna sjednanou pojistnou částku, případně její část, v případě nižšího rozshu nemoci.

Seznam diagnóz:

Rakovina; Srdeční infarkt; Operace „bypass“; Mrtvice; Selhání ledvin; Transplantace orgánů; Ochrnutí; Oslepnutí; Infekce virem HIV při krevní transfuzi; Nezhoubné nádory mozku; Creutzfeldtova–Jakobova choroba; Operace aorty; Náhrada srdečních chlopní; Roztroušená skleroza (sclerosis multiplex); Hluchota (ztráta sluchu); Encefalitida (zánět mozku); Ztráta končetin; Transplantace kostní dřeně; Infekce virem HIV při plnění pracovních povinností; Aplastická anemie; Bakteriální meningitida; Kardiomyopatie; Kóma; Konečné stádium jaterního onemocnění; Konečné stádium plicního onemocnění; Akutní jaterní selhání (fulminantní virová hepatitida); Ztráta řeči (oněmění); Závažné popáleniny; Závažný úraz hlavy; Onemocnění motorického neuronu; Parkinsonova nemoc do věku 65 let; Primární plicní arteriální hypertenze; Systémový lupus erythematodes; Jaterní cirhóz; Karcinom děložního čípku in situ; Provedení operace – rekonstrukce prsu.

Denní odškodné úrazem – od 8 dne

Pokud léčba úrazu trvá déle než 8 dní, pojišťovna za každý den doby léčení úrazu vyplatí sjednanou denní dávku. Denní dávka je vyplácena zpětně od 1. dne léčení úrazu. Oceňovací tabulky obsahují maximální dobu výplaty pro jednotlivé úrazy, plní se na základě skutečné doby léčení. Pojištěný nemusí v průběhu dlouhého léčení dokládat pracovní neschopenku.

Pracovní neschopnost - od 29 dne

Pokud je člověk v pracovní neschopnosti (z důvodu úrazu nebo nemoci), vyplácí pojišťovna za každý den trvání pracovní neschopnosti sjednanou pojistnou částku. Oproti dennímu odškodnému úrazem, se částka vyplácí až od 29. dne trvání pracovní neschopnosti a dále.