PČS - Flexi

Smrt

V případě smrti pojištěné osoby vyplatí pojišťovna sjednanou pojistnou částku. Pokud jsou na smlouvě uvedeny tzv. obmyšlené osoby, plnění jde přímo jim. V opačném případě jde částka do dědictví.

Invalidita a TNÚ

Invalidita

V případě invalidity 2., 3. nebo 4. stupně vyplatí pojišťovna sjednanu pojistnou částku. U invalidity 2 a 3 – 100% pojistné částky, pokud by nastala invalidita 4. stupně – vyplatí pojišťovna také 100% pojistné částky.

  • Invalidita 2. stupně: pokles pracovní schopnosti o 50 % až o 69 %.
  • Invalidita 3. stupně: pokles pracovní schopnosti o 70 % a více.
  • Invalidita 4. stupně: pokud je člověk závislý na pomoci jiné fyzické osoby a pobírá příspěvek na péči, dle zákona o sociálních službách.

Trvalé následky úrazu

V případě, že zůstanou po úrazu trvalé následky, vyplatí pojišťovna částku odpovídající rozsahu tělesného poškození z pojistné částky dle následující tabulky.

Tělesné poškození Plnění z PČ Tělesné poškození Plnění z PČ Tělesné poškození Plnění z PČ Tělesné poškození Plnění z PČ Tělesné poškození Plnění z PČ
1%1%21%21%41%82%61%183%81%324%
2%2%22%22%42%84%62%186%82%328%
3%3%23%23%43%86%63%189%83%332%
4%4%24%24%44%88%64%192%84%336%
5%5%25%25%45%90%65%195%85%340%
6%6%26%52%46%92%66%198%86%344%
7%7%27%54%47%94%67%201%87%348%
8%8%28%56%48%96%68%204%88%352%
9%9%29%58%49%98%69%207%89%356%
10%10%30%60%50%100%70%210%90%360%
11%11%31%62%51%153%71%213%91%546%
12%12%32%64%52%156%72%216%92%552%
13%13%33%66%53%159%73%219%93%558%
14%14%34%68%54%162%74%222%94%564%
15%15%35%70%55%165%75%225%95%570%
16%16%36%72%56%168%76%304%96%768%
17%17%37%74%57%171%77%308%97%776%
18%18%38%76%58%174%78%312%98%784%
19%19%39%78%59%177%79%316%99%792%
20%20%40%80%60%180%80%320%100%1000%

Závažné nemoci

Při diagnóze konkrétní nemoci – viz níže, vyplácí pojišťovna sjednanou pojistnou částku, případně její část, v případě nižšího rozshu nemoci.

Seznam diagnóz:

Infarkt myokardu; Rakovina; Náhlá cévní mozková příhoda; Totální ledvinové selhání; Transplantace životně důležitých orgánů; Operace aorty; Nitrolební (intrakraniální) nádor; Slepota; Hluchota; Ztráta řeči; Paraplegie, tetraplegie, hemiplegie; Kóma; Demence včetně Alzheimerovy choroby; Parkinsonova nemoc; Operace věnčitých (koronárních) tepen z důvodu ischemické choroby srdeční; Primární kardiomyopatie; Roztroušená skleróza; Amyotrofická laterální skleróza; Systémový lupus; Crohnova choroba; Stavy vedoucí k syndromu krátkého střeva s nutností totální parenterální umělé výživy; Závažná onemocnění způsobená přisátím klíštěte; Bakteriální meningitida; Encefalitida; Aplastická anémie; Creutzfeldova-Jakobova nemoc; Těžké popáleniny; Onemocnění plic způsobující dechovou nedostatečnost.

Denní odškodné úrazem – od 8 dne

Pokud léčba úrazu trvá déle než 8 dní, pojišťovna za každý den doby léčení úrazu vyplatí sjednanou denní dávku. Denní dávka je vyplácena zpětně od 1. dne léčení úrazu. Oceňovací tabulky obsahují maximální dobu výplaty pro jednotlivé úrazy, plní se na základě skutečné doby léčení. Pojištěný nemusí v průběhu dlouhého léčení dokládat pracovní neschopenku.

Pracovní neschopnost - od 29 dne

Pokud je člověk v pracovní neschopnosti (z důvodu úrazu nebo nemoci), vyplácí pojišťovna za každý den trvání pracovní neschopnosti sjednanou pojistnou částku. Oproti dennímu odškodnému úrazem, se částka vyplácí až od 29. dne trvání pracovní neschopnosti a dále.