MetLife - Vision

Smrt

V případě smrti pojištěné osoby vyplatí pojišťovna sjednanou pojistnou částku. Pokud jsou na smlouvě uvedeny tzv. obmyšlené osoby, plnění jde přímo jim. V opačném případě jde částka do dědictví.

Invalidita a TNÚ

Invalidita

V případě invalidity 2., 3. stupně vyplatí pojišťovna sjednanu pojistnou částku. U invalidity 2. a 3. stupně – 100% pojistné částky.

  • Invalidita 2. stupně: pokles pracovní schopnosti o 50 % až o 69 %.
  • Invalidita 3. stupně: pokles pracovní schopnosti o 70 % a více.

Trvalé následky úrazu

V případě, že zůstanou po úrazu trvalé následky, vyplatí pojišťovna částku odpovídající rozsahu tělesného poškození z pojistné částky dle následující tabulky.

Tělesné poškození Plnění z PČ Tělesné poškození Plnění z PČ Tělesné poškození Plnění z PČ Tělesné poškození Plnění z PČ Tělesné poškození Plnění z PČ
1%1%21%21%41%123%61%305%81%567%
2%2%22%22%42%126%62%310%82%574%
3%3%23%23%43%129%63%315%83%581%
4%4%24%24%44%132%64%320%84%588%
5%5%25%25%45%135%65%325%85%595%
6%6%26%39%46%161%66%363%86%645%
7%7%27%41%47%165%67%369%87%653%
8%8%28%42%48%168%68%374%88%660%
9%9%29%44%49%172%69%380%89%668%
10%10%30%45%50%175%70%385%90%675%
11%11%31%62%51%204%71%426%91%728%
12%12%32%64%52%208%72%432%92%736%
13%13%33%66%53%212%73%438%93%744%
14%14%34%68%54%216%74%444%94%752%
15%15%35%70%55%220%75%450%95%760%
16%16%36%90%56%252%76%494%96%816%
17%17%37%93%57%257%77%501%97%825%
18%18%38%95%58%261%78%507%98%833%
19%19%39%98%59%266%79%514%99%842%
20%20%40%100%60%270%80%520%100%850%

Závažné nemoci

Při diagnóze konkrétní nemoci – viz níže, vyplácí pojišťovna sjednanou pojistnou částku, případně její část, v případě nižšího rozshu nemoci.

Seznam diagnóz:

Akutní infarkt myokardu; Cévní mozková příhoda (mozková mrtvice); Zhoubné novotvary (nádory); Konečná (terminální) fáze selhání ledvin; Transplantace životně důležitého orgánu; Bypass srdečních (věnčitých) tepen; Slepota; Hluchota; Nezhoubný nádor mozku; Onemocnění HIV získané při transfúzi krve; Onemocnění HIV získané při výkonu povolání; Závažná onemocnění způsobená přisátím klíštěte; Roztroušená skleróza; Kóma; Pokročilá demence; Alzheimerova choroba; Operace aorty; Bakteriální meningitida; Operace srdeční chlopně; Spinální svalová atrofie; Progresivní bulbární obrna; Amyotrofická a primární laterální skleróza; Paralýza; Parkinsonova choroba; Chronické selhání plic; Crohnova nemoc; Primární (idiopatická a familiární) plicní hypertenze; Encefalitida; Poliomyelitida (mozková obrna); Aplastická anémie; Tetanus.

Denní odškodné úrazem – od 8 dne

Pokud léčba úrazu trvá déle než 8 dní, pojišťovna za každý den doby léčení úrazu vyplatí sjednanou denní dávku. Denní dávka je vyplácena zpětně od 1. dne léčení úrazu. Oceňovací tabulky obsahují maximální dobu výplaty pro jednotlivé úrazy, plní se na základě skutečné doby léčení. Pojištěný nemusí v průběhu dlouhého léčení dokládat pracovní neschopenku.

Pracovní neschopnost - od 29 dne

Pokud je člověk v pracovní neschopnosti (z důvodu úrazu nebo nemoci), vyplácí pojišťovna za každý den trvání pracovní neschopnosti sjednanou pojistnou částku. Oproti dennímu odškodnému úrazem, se částka vyplácí až od 29. dne trvání pracovní neschopnosti a dále.