ČPP - Maximum Revolution

Smrt

V případě smrti pojištěné osoby vyplatí pojišťovna sjednanou pojistnou částku. Pokud jsou na smlouvě uvedeny tzv. obmyšlené osoby, plnění jde přímo jim. V opačném případě jde částka do dědictví.

Invalidita a TNÚ

Invalidita

V případě invalidity 2., 3. stupně vyplatí pojišťovna sjednanu pojistnou částku. U invalidity 2. a 3. stupně – 100% pojistné částky.

  • Invalidita 2. stupně: pokles pracovní schopnosti o 50 % až o 69 %.
  • Invalidita 3. stupně: pokles pracovní schopnosti o 70 % a více.

Trvalé následky úrazu

V případě, že zůstanou po úrazu trvalé následky, vyplatí pojišťovna částku odpovídající rozsahu tělesného poškození z pojistné částky dle následující tabulky. Pojišťovna uplatňuje progresi již od 20 % poškození (TOP progrese).

Tělesné poškození Plnění z PČ Tělesné poškození Plnění z PČ Tělesné poškození Plnění z PČ Tělesné poškození Plnění z PČ Tělesné poškození Plnění z PČ
1%1%21%42%41%123%61%244%81%405%
2%1%22%44%42%126%62%248%82%410%
3%1%23%46%43%129%63%252%83%415%
4%1%24%48%44%132%64%256%84%420%
5%5%25%50%45%135%65%260%85%425%
6%5%26%52%46%138%66%264%86%430%
7%5%27%54%47%141%67%268%87%435%
8%5%28%56%48%144%68%272%88%440%
9%5%29%58%49%147%69%276%89%445%
10%10%30%60%50%150%70%280%90%450%
11%10%31%62%51%153%71%284%91%455%
12%10%32%64%52%156%72%288%92%460%
13%10%33%66%53%159%73%292%93%465%
14%10%34%68%54%162%74%296%94%470%
15%15%35%70%55%165%75%300%95%475%
16%15%36%72%56%168%76%304%96%480%
17%15%37%74%57%171%77%308%97%485%
18%15%38%76%58%174%78%312%98%490%
19%15%39%78%59%177%79%316%99%495%
20%20%40%80%60%180%80%320%100%500%

Závažné nemoci

Při diagnóze konkrétní nemoci – viz níže, vyplácí pojišťovna sjednanou pojistnou částku, případně její část, v případě nižšího rozshu nemoci.

Seznam diagnóz:

Alzheimerova choroba; Parkinsonova choroba; Bakteriální meningitida; Bechtěrevova choroba; Roztroušená skleróza; Mozková příhoda; Nezhoubný mozkový nádor; Zhoubný nádor; Ochrnutí; Oslepnutí; Hluchota; Infarkt myokardu; Náhrada srdeční chlopně; Operace aorty; Operace věnčitých tepen; Chronická obstrukční plicní nemoc; Selhání ledvin; Transplantace životně důležitých orgánů; Transplantace kostní dřeně; Ztráta končetin; Onemocnění HIV získané při transfuzi krve; HIV infekce získaná následkem fyzického napadení či během běžné činnosti v zaměstnání; Ztráta řeči; Klíšťová encefalitida; Kóma; Snížená soběstačnost; Systémová sklerodermie.

Denní odškodné úrazem – od 8 dne

Pokud léčba úrazu trvá déle než 8 dní, pojišťovna za každý den doby léčení úrazu vyplatí sjednanou denní dávku. Denní dávka je vyplácena zpětně od 1. dne léčení úrazu. Oceňovací tabulky obsahují maximální dobu výplaty pro jednotlivé úrazy, plní se na základě skutečné doby léčení. Pojištěný nemusí v průběhu dlouhého léčení dokládat pracovní neschopenku.

Pracovní neschopnost - od 29 dne

Pokud je člověk v pracovní neschopnosti (z důvodu úrazu nebo nemoci), vyplácí pojišťovna za každý den trvání pracovní neschopnosti sjednanou pojistnou částku. Oproti dennímu odškodnému úrazem, se částka vyplácí až od 29. dne trvání pracovní neschopnosti a dále.