Axa – Symfonie

Smrt

V případě smrti pojištěné osoby vyplatí pojišťovna sjednanou pojistnou částku. Pokud jsou na smlouvě uvedeny tzv. obmyšlené osoby, plnění jde přímo jim. V opačném případě jde částka do dědictví.

Invalidita a TNÚ

Invalidita

V případě invalidity 2. nebo 3. stupně vyplatí pojišťovna sjednanu pojistnou částku.

  • Invalidita 2. stupně: pokles pracovní schopnosti o 50 % až o 69 %.
  • Invalidita 3. stupně: pokles pracovní schopnosti o 70 % a více.

Trvalé následky úrazu

V případě, že zůstanou po úrazu trvalé následky, vyplatí pojišťovna částku odpovídající rozsahu tělesného poškození z pojistné částky dle následující tabulky. Pojišťovna uplatňuje progresi nejdříve na trhu, již od 6 % poškození.

Tělesné poškození Plnění z PČ Tělesné poškození Plnění z PČ Tělesné poškození Plnění z PČ Tělesné poškození Plnění z PČ Tělesné poškození Plnění z PČ
1%1%21%31%41%93%61%235%81%357%
2%2%22%33%42%97%62%241%82%365%
3%3%23%34%43%100%63%246%83%372%
4%4%24%36%44%104%64%252%84%380%
5%5%25%37%45%107%65%257%85%387%
6%6%26%41%46%111%66%263%86%395%
7%7%27%44%47%114%67%268%87%402%
8%8%28%48%48%118%68%274%88%410%
9%9%29%51%49%121%69%279%89%417%
10%10%30%55%50%175%70%285%90%425%
11%11%31%58%51%180%71%290%91%432%
12%12%32%62%52%186%72%296%92%440%
13%13%33%65%53%191%73%301%93%447%
14%14%34%69%54%197%74%307%94%455%
15%15%35%72%55%202%75%312%95%462%
16%16%36%76%56%208%76%320%96%470%
17%17%37%79%57%213%77%327%97%477%
18%18%38%83%58%219%78%335%98%485%
19%19%39%86%59%224%79%342%99%492%
20%20%40%90%60%230%80%350%100%500%

Závažné nemoci

Při diagnóze konkrétní nemoci – viz níže, vyplácí pojišťovna sjednanou pojistnou částku, případně její část, v případě nižšího rozshu nemoci.

Seznam diagnóz:

Alzheimerova choroba; Demence; Angioplastika tří cév; Angioplastika (částečné plnění ve výši 20 % pojistné částky); Operace aorty; Aplastická anemie; Nezhoubný nádor mozku; Slepota; Rakovina; In situ karcinom vejcovodu (částečné plnění ve výši 20 % pojistné částky); In situ karcinom pochvy (částečné plnění ve výši 20 % pojistné částky); In situ karcinom vulvy (částečné plnění ve výši 20 % pojistné částky); In situ karcinom prsu (částečné plnění ve výši 20 % pojistné částky); In situ karcinom dělohy (částečné plnění ve výši 20 % pojistné částky); Rakovina prostaty (částečné plnění ve výši 20 % pojistné částky); In situ karcinom varlete (částečné plnění ve výši 20 % pojistné částky); Zástava srdce mimo nemocnici; Kardiomyopatie; Kóma; Operace věnčitých tepen – aortokoronární bypass; Hluchota; Diplegie; Encefalitida; Srdeční infarkt konkrétní závažnosti; Srdeční infarkt jakékoli závažnosti (částečné plnění ve výši 20% pojistné částky); Operace srdeční chlopně; Hemiplegie; Nákaza virem HIV při výkonu povolání; Nákaza virem HIV při krevní transfuzi; Chronické onemocnění jater; Selhání ledvin; Ztráta horních a dolních končetin; Ztráta soběstačnosti; Ztráta horních nebo dolních končetin a zraku; Ztráta řeči; Onemocnění plic; Závažné poranění hlavy; Transplantace kostní dřeně; Transplantace srdce; Transplantace ledviny; Transplantace plic; Transplantace jater; Transplantace slinivky; Onemocnění motorických neuronů; Roztroušená skleróza; Svalová dystrofie; Paralýza (ochrnutí); Paraplegie; Parkinsonova choroba; Pneumonektomie; Primární plicní hypertenze; Kvadruplegie; Těžké popáleniny; Cévní mozková příhoda (mozková mrtvice); Subakutní sklerotizující panencefalitida; Bakteriální meningitida.

Denní odškodné úrazem – od 8 dne

Pokud léčba úrazu trvá déle než 8 dní, pojišťovna za každý den doby léčení úrazu vyplatí sjednanou denní dávku. Denní dávka je vyplácena zpětně od 1. dne léčení úrazu. Oceňovací tabulky obsahují maximální dobu výplaty pro jednotlivé úrazy, plní se na základě skutečné doby léčení. Pojištěný nemusí v průběhu dlouhého léčení dokládat pracovní neschopenku.

Pracovní neschopnost - od 29 dne

Pokud je člověk v pracovní neschopnosti (z důvodu úrazu nebo nemoci), vyplácí pojišťovna za každý den trvání pracovní neschopnosti sjednanou pojistnou částku. Oproti dennímu odškodnému úrazem, se částka vyplácí až od 29. dne trvání pracovní neschopnosti a dále.