Allianz – Partners Život

Smrt

V případě smrti pojištěné osoby vyplatí pojišťovna sjednanou pojistnou částku. Pokud jsou na smlouvě uvedeny tzv. obmyšlené osoby, plnění jde přímo jim. V opačném případě jde částka do dědictví.

Invalidita a TNÚ

Invalidita

V případě invalidity 2., 3. nebo 4. stupně vyplatí pojišťovna sjednanu pojistnou částku. U invalidity 2. stupně a 3. stupně – 100% pojistné částky, pokud by nastala invalidita 4. stupně – vyplatí pojišťovna 200% pojistné částky.

  • Invalidita 2. stupně: pokles pracovní schopnosti o 50 % až o 69 %.
  • Invalidita 3. stupně: pokles pracovní schopnosti o 70 % a více.
  • Invalidita 4. stupně: pokud je člověk závislý na pomoci jiné fyzické osoby a pobírá příspěvek na péči, dle zákona o sociálních službách.

Trvalé následky úrazu

V případě, že zůstanou po úrazu trvalé následky, vyplatí pojišťovna částku odpovídající rozsahu tělesného poškození z pojistné částky dle následující tabulky.

Tělesné poškození Plnění z PČ Tělesné poškození Plnění z PČ Tělesné poškození Plnění z PČ Tělesné poškození Plnění z PČ Tělesné poškození Plnění z PČ
1%1%21%21%41%89%61%189%81%381%
2%2%22%22%42%93%62%198%82%392%
3%3%23%23%43%97%63%207%83%403%
4%4%24%24%44%101%64%216%84%414%
5%5%25%25%45%105%65%225%85%425%
6%6%26%52%46%110%66%234%86%436%
7%7%27%54%47%115%67%243%87%462%
8%8%28%56%48%120%68%252%88%488%
9%9%29%58%49%125%69%261%89%514%
10%10%30%60%50%130%70%270%90%540%
11%11%31%62%51%153%71%280%91%566%
12%12%32%64%52%156%72%290%92%592%
13%13%33%66%53%159%73%300%93%618%
14%14%34%68%54%162%74%310%94%644%
15%15%35%70%55%165%75%320%95%670%
16%16%36%72%56%168%76%330%96%696%
17%17%37%74%57%171%77%340%97%722%
18%18%38%77%58%174%78%350%98%748%
19%19%39%81%59%177%79%360%99%774%
20%20%40%85%60%180%80%370%100%800%

Závažné nemoci

Při diagnóze konkrétní nemoci – viz níže, vyplácí pojišťovna sjednanou pojistnou částku, případně její část, v případě nižšího rozshu nemoci.

Seznam diagnóz:

Alzheimerova choroba; Amyotrofická laterální skleróza; Aplastická anémie; Bechtěrevova choroba; Cévní mozková příhoda (mrtvice); Creutzfeldt-Jakobova choroba; HIV infekce; Hluchota; Kóma (apalický syndrom); Leptospiróza; Meningitida; Neoperabilní nezhoubný nádor mozku nebo míchy; Operace aorty; Operace srdeční chlopně; Operace věnčitých tepen; Parkinsonova choroba; Plicní hypertenze; Popáleniny III. stupně; Rakovina; Roztroušená skleróza (skleróza multiplex); Selhání jater; Selhání ledvin; Slepota; Srdeční infarkt; Systémová sklerodermie; Systémový lupus erythematodes s postižením ledvin; Tetanus; Transplantace životně důležitého orgánu; TBC; Wegenerova granulomatóza; Zánět jater; Zánět mozkové tkáně; Zánět mozkových blan; Ztráta funkce končetin; Ztráta řeči.

Denní odškodné úrazem – od 1 dne

Pokud léčba úrazu trvá déle než 1 dní, pojišťovna za každý den doby léčení úrazu vyplatí sjednanou denní dávku. Denní dávka je vyplácena zpětně od 1. dne léčení úrazu. Pro jednotlivé úrazy je přesně stanovena doba, po kterou denní dávku pojišťovna vyplácí. Pojištěný tak nemusí v průběhu dlouhého léčení dokládat trvání pracovní neschopnosti. Oproti běžnému postupu u konkurenčních produktů vyplácí pojišťovna celé plnění po nahlášení bez ohledu na skutečnou dobu léčení.

Pracovní neschopnost - od 29 dne

Pokud je člověk v pracovní neschopnosti (z důvodu úrazu nebo nemoci), vyplácí pojišťovna za každý den trvání pracovní neschopnosti sjednanou pojistnou částku. Oproti dennímu odškodnému úrazem, se částka vyplácí až od 29. dne trvání pracovní neschopnosti a dále.