Aegon – Invest & Live

Smrt

V případě smrti pojištěné osoby vyplatí pojišťovna sjednanou pojistnou částku. Pokud jsou na smlouvě uvedeny tzv. obmyšlené osoby, plnění jde přímo jim. V opačném případě jde částka do dědictví.

Invalidita a TNÚ

Invalidita

V případě invalidity 2., 3. nebo 4. stupně vyplatí pojišťovna sjednanu pojistnou částku. U invalidity 2. a 3. stupně – 100% pojistné částky, pokud by nastala invalidita 4. stupně – vyplatí pojišťovna 200% pojistné částky.

  • Invalidita 2. stupně: pokles pracovní schopnosti o 50 % až o 69 %.
  • Invalidita 3. stupně: pokles pracovní schopnosti o 70 % a více.
  • Invalidita 4. stupně: pokud je člověk závislý na pomoci jiné fyzické osoby a pobírá příspěvek na péči, dle zákona o sociálních službách.

Trvalé následky úrazu

V případě, že zůstanou po úrazu trvalé následky, vyplatí pojišťovna částku odpovídající rozsahu tělesného poškození z pojistné částky dle následující tabulky.

Tělesné poškození Plnění z PČ Tělesné poškození Plnění z PČ Tělesné poškození Plnění z PČ Tělesné poškození Plnění z PČ Tělesné poškození Plnění z PČ
1%1%21%21%41%73%61%155%81%291%
2%2%22%22%42%76%62%160%82%302%
3%3%23%23%43%79%63%165%83%313%
4%4%24%24%44%82%64%170%84%324%
5%5%25%25%45%85%65%175%85%335%
6%6%26%28%46%88%66%180%86%346%
7%7%27%31%47%91%67%185%87%357%
8%8%28%34%48%94%68%190%88%368%
9%9%29%37%49%97%69%195%89%379%
10%10%30%40%50%100%70%200%90%390%
11%11%31%43%51%105%71%205%91%401%
12%12%32%46%52%110%72%210%92%412%
13%13%33%49%53%115%73%215%93%423%
14%14%34%52%54%120%74%220%94%434%
15%15%35%55%55%125%75%225%95%445%
16%16%36%58%56%130%76%236%96%458%
17%17%37%61%57%135%77%247%97%467%
18%18%38%64%58%140%78%258%98%479%
19%19%39%67%59%145%79%269%99%489%
20%20%40%70%60%150%80%280%100%500%

Závažné nemoci

Při diagnóze konkrétní nemoci, vyplácí pojišťovna sjednanou pojistnou částku, případně její část, v případě nižšího rozshu nemoci. To platí pro nejčastější nemoci (první 4 ze seznamu níže). U ostatních problémů mají definované následky, které nemoci způsobí. Plní dle závažnosti následku. Jde o zatím jedinečný koncept na trhu.

Seznam diagnóz:

Rakovina (mírného rozsahu, středního rozsahu, extrémního rozsahu); Srdeční infarkt (mírného rozsahu, středního rozsahu, extrémního rozsahu); Mrtvice (mírného rozsahu, středního rozsahu, extrémního rozsahu); Roztroušená skleróza (středního rozsahu, extrémního rozsahu); Ztráta sluchu a slepota; Rizikové operace; Následky selhávání orgánů; Ochrnutí a amputace končetin; Ztráta mobility;

Denní odškodné úrazem – od 8 dne

Pokud léčba úrazu trvá déle než 8 dní, pojišťovna za každý den doby léčení úrazu vyplatí sjednanou denní dávku. Denní dávka je vyplácena zpětně od 1. dne léčení úrazu. Pro jednotlivé úrazy je přesně stanovena doba, po kterou denní dávku pojišťovna vyplácí. Pojištěný tak nemusí v průběhu dlouhého léčení dokládat trvání pracovní neschopnosti. Oproti běžnému postupu u konkurenčních produktů vyplácí pojišťovna celé plnění po nahlášení bez ohledu na skutečnou dobu léčení.

Pracovní neschopnost - od 29 dne

Pokud je člověk v pracovní neschopnosti (z důvodu úrazu nebo nemoci), vyplácí pojišťovna za každý den trvání pracovní neschopnosti sjednanou pojistnou částku. Oproti dennímu odškodnému úrazem, se částka vyplácí až od 29. dne trvání pracovní neschopnosti a dále.